Kosten voor retourneren

De banden en/of wielen zullen, na afspraak met jou, door Autobandencollectief opgehaald en teruggenomen worden. De kosten voor het retourhalen van de goederen zijn voor jouw eigen rekening. Het reeds door jou betaalde bedrag minus de kosten voor de retourzending zullen binnen 7 werkdagen nadat de betreffende artikelen werden ingenomen terug op jouw bankrekening worden gestort. Indien je echter het afhalen verhindert (door bijvoorbeeld een afspraak niet na te komen met betrekking tot tijd en plaats van afhalen) of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor het afhalen, dan zal je in dat geval alle bijkomende kosten aan Autobandencollectief verschuldigd zijn. Deze kosten zullen aan jou in rekening worden gebracht en het door jou verschuldigde bedrag zal met de eerder door jou gedane betaling worden verrekend.

Daarnaast zijn ook de kosten voor het weigeren van een pakket aan de deur voor jouw eigen rekening. Per pakket zijn wij genoodzaakt € 8,50 in rekening te brengen.