Kosten voor retourneren

De banden en/of wielen zullen, na afspraak met u, door Autobandencollectief.nl opgehaald en teruggenomen worden. De kosten voor het retourhalen van de goederen zijn voor uw eigen rekening. Het reeds door u betaalde bedrag minus de kosten voor de retourzending zal binnen 7 werkdagen nadat de betreffende artikelen werden ingenomen terug op uw bankrekening worden gestort. Indien u echter het afhalen verhindert (door bijvoorbeeld een afspraak niet na te komen met betrekking tot tijd en plaats van afhalen) of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor het afhalen, dan zult u in dat geval alle bijkomende kosten aan Autobandencollectief.nl verschuldigd zijn. Deze kosten zullen aan u in rekening worden gebracht en het door u verschuldigde bedrag zal met de eerder door u gedane betaling worden verrekend.